Домакинство в мрежа - мечта или реалност?

Големите производители на домакински уреди, компютри и програмни продукти за работа в мрежа, разкриват нови хоризонти пред специализираната търговия – електронната мрежа да се използва не само за комуникация, но и за пренасяне на данни и настройване на уреди и инсталации в дома и около него. При съвременното развитие на технологиите, това е напълно осъществимо. Проблемът, като че ли, е единствено потребителят да съумее да се ориентира и направи оптимален избор в многообразието от възможности за пренасяне на данни. Цел на използването на електронната мрежа, при управление на домакинската техника, е както икономията на време и електроенергия, така и осигуряването на повече сигурност и комфорт в частните жилища.

Концернът МІЕLЕ е разработил системата mailto:Miele@home за изпращане на данни към базова станция с размери 7х14 сm, захранвана чрез обикновен контакт от електрическата мрежа и ги препраща към приемател с размери 5,5x6,5 сm.Всички електрически котлони и фурни от новата 4000-генерация могат да комуникират с потребителя чрез устройството Navitronic. Когато домакинският уред е прикрепен към допълнителен комуникационен модул, командата на потребителя се появява не само върху дисплея на готварската печка, но и на дисплеяна приемателя Miele@homeInfoControl . Системата функционира с напрежение 230 V от електрическата мрежа. С нейна помощ, съвременната домакинска техника може да се програмира и управлява и извън дома, посредством мобилен телефон или компютър.